Tarjous kirjanpidosta

Tarjous kirjanpidosta - Mitä tulisi ottaa huomioon? #Laskutusperuste

Tilitoimiston tai kirjanpitäjän vaihtaminen on usein ajankohtaista erityisesti tilikauden vaihtuessa. Erilaisia tilitoimistoja ja kirjanpitäjiä on laaja valikoima, joten vaihtoehdoista ei ole pulaa. Tilitoimistojen vertailu keskenään voi sen sijaan olla hankalaa. Mitä pitäisi ottaa huomioon, kun kysyy tarjousta kirjanpidosta? Miten vertailla eri palveluntarjoajia toisiinsa? Kerromme seuraavien viikkojen aikana muutaman kätevän vinkin vastauksina näihin kysymyksiin.

 

Mihin kirjanpidon hinta perustuu?

 

Eri tilitoimistoissa on käytössä erilaisia laskutusperusteita. On olemassa esimerkiksi aikaan, tositemäärään, vientien määrään tai liikevaihtoon perustuvaa hinnoittelua. Jokaisessa hinnoitteluperusteessa on omat hyvät ja huonot puolensa ja ne sopivat eri tyyppisille yrityksille eri tavalla. 

 

Aikaan perustuva hinta

Aikaperusteinen hinnoittelu on hyvä siinä, että maksat vain siitä, mitä kirjanpitäjällä menee aikaa taloushallintosi hoitamiseen. Toisaalta laskut tulevat epäsäännöllisesti ja eri suuruisina, joten budjetointi voi olla hankalaa eikä ole tarkkaa tietoa paljonko kirjanpitoon todellisuudessa menee rahaa esim. vuositasolla. Lisäksi kerran vuodessa tulee huomattavasti isompi lasku tilinpäätöksestä. Kirjanpitäjän nopeus näkyy suoraan hinnassa, joten hinta voi muuttua rajustikin suuntaan tai toiseen kirjanpitäjän vaihtuessa. Hintavertailu eri kirjanpitäjien välillä voi olla hankalaa.

 

Vientien määrään perustuva hinta

Vientiperusteinen hinnoittelu perustuu vientien määrään, mutta mitä viennillä oikein tarkoitetaan? Viennillä tarkoitetaan kirjanpidossa tositteen yhtä kirjausta. Jokaisessa tositteessa on vähintään kaksi vientiä. Kirjanpidossa on aiheittain eri tilejä, esim. myynti, ostot, toimistotarvikkeet jne, joille kirjaukset tehdään. Yritykseen tullut tai yrityksestä lähtenyt raha jaetaan kirjanpidossa erilaisille kirjanpitotileille sen mukaan, mitä tuloa tai menoa ne ovat. Esimerkiksi jos ostat kaupasta kortilla toimistotarvikkeita ja kahvipaketin, tulee siitä tapahtumasta kolme vientiä kirjanpidossa: 1. Kirjaus "pankki" -tilille 2. Kirjaus "kahvitarvikkeet" -tilille 3. Kirjaus "toimistotarvikkeet" -tilille. Hinta voi vaihdella eri kirjanpitäjillä sen mukaan, kuinka tarkkaan kirjanpitäjä päättää viennit kirjata. 

 

Tositteiden määrään perustuva hinta

Tosite on yksi tapahtuma yrityksen pankkitilillä tai kassassa. Tositeperusteinen hinnoittelu on vientiperusteisen kaltainen, mutta hinta määräytyykin yksittäisten vientien sijaan tositemäärän mukaan. Tositemäärä saadaan laskemalla yhteen kaikki yrityksen tiliotteen tapahtumat, käteiskuitit sekä muualla kuin yrityksen tiliotteella näkyvät yrityksen toimintaan liittyvät tapahtumat. Korttimaksuina, käteismaksuina tai yrityksen oman verkkokaupan kautta tulleesta myynnistä tulee yksi tosite kuukaudessa per maksutapa. Kirjanpitäjä ei voi juurikaan vaikuttaa tositemäärään, joten hinnoitteluperuste on kirjanpitäjästä riippumatonta toisin kuin aika- tai vientiperusteinen hinnoittelu. 

 

Liikevaihtoon perustuva hinta

Liikevaihto on yhtä kuin yrityksesi myynti. Liikevaihtoon perustuva hinnoittelu on useimmiten prosentuaalinen osuus yrityksesi myynnistä. Hinnoitteluperusteena liikevaihto on aika harvinainen. Sitä käytetään usein yhdessä jonkin muun hinnoitteluperusteen kanssa.

 

Laskutus kiinteänä vai vaihtuvana?

 

Oli tilitoimiston käyttämä hinnoitteluperuste mikä tahansa, tulee vielä huomioida laskutustapa. Lasku voi tulla kerran kuussa kiinteällä hinnalla tai eri suuruisena ja epäsäännöllisesti.

Tilitoimisto voi lähettää laskun kerran kuussa aina saman suuruisena, eli ns. kiinteä kuukausihinta. Toinen vaihtoehto on, että tilitoimisto laskuttaa sitä mukaa, kun tekee kirjanpitoa. Tällöin laskujen loppusummat vaihtelevat laskuittain. Lisäksi kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä tulee huomattavasti muita isompi lasku.

Kiinteä hinta on helpompi budjetoida ja sen avulla näkee selkeämmin, paljonko kirjanpitoon menee rahaa. Vaihtuva laskutus tuo yrittäjälle helposti ikäviä laskuyllätyksiä. Kiinteän kuukausihinnan kanssa tulee kuitenkin olla tarkkana: mitä kiinteä kuukausihinta todellisuudessa sisältää? Kannattaa tarkistaa muun muassa sisältääkö kuukausimaksu tilinpäätöksen ja viranomaisilmoitukset.

 

Mariannan Tilin hinnoitteluperuste ja laskutustapa

 

Olemme kokeneet parhaimmaksi kiinteän kuukausihinnan, joka perustuu tositemäärään. Kiinteä hintamme sisältää kirjanpidon, tilinpäätöksen, viranomaisilmoitukset sekä neuvonnan. Näin asiakkaamme välttyvät yllätyslaskuilta.

 

Haluatko tarjouksen Mariannan Tililtä?

Mikäli haluat tarjouksen kirjanpidosta tai laajemmin taloushallinnosta, laita tarjouspyyntösi sähköpostilla Hannelelle hannele [at] mariannantili.fi