Tietosuojaseloste - Mariannan Tili Oy:n Asiakasrekisteri

Päivitetty 24.9.2020

 

Rekisterinpitäjä:

Mariannan Tili Oy

Järiläntie 274, 32810 Peipohja

050 302 8242, marianna [at] mariannantili.fi

 

Rekisterin nimi:

Mariannan Tili Oy asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Marianna Tili Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen

 

Rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät:

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakas, YTJ, verohallinto/omavero

 

Henkilötietojen vastaanottajien ryhmät:

 Säännönmukaiset vastaanottajat: Tilitoimiston työntekijät, verohallinto ja PRH. Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

 

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet:

Asiakkaiden henkilötietoja (nimi ja yhteystiedot) säilytetään sähköisesti excel-tiedostona Google Drivessa ja Mariannan Tilin Heeros-sovelluksessa, Sopimuskone Koho:ssa ja Mariannan Tilin työntekijöiden työpuhelimissa. Henkilötiedot ovat kaikissa säilytyspaikoissa salasanan takana ja vain tilitoimiston työntekijöiden saatavilla. Salasanoja vaihdetaan säännöllisesti ja aina tarvittaessa. Tilitoimisto on kouluttanut henkilöstönsä tietosuoja-asetuksen sisällöstä. Henkilöstö on tehnyt salassapitosopimuksen.

 

Alihankkijoiden yhteystiedot 

Heeros Oyj, Aurakatu 14 B 14, 20100 Turku, +358 9 424 14101

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Sopimuskone Koho, Koho Sales Oy, Vanha Talvitie 11 c, 00580 Helsinki, 010 5262600

 

Tietoryhmien suunnitellut poistamisajat 

Taloushallintoasiakkaiden henkilötiedot poistetaan asiakassuhteen päättyessä. Markkinointiasiakkaiden henkilötiedot poistetaan asiakkaan pyytäessä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut henkilötietonsa, vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa omien henkilötietojen käsittelemiseen tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus saada pyynnöstä omat rekisteriin tallennetut henkilötietonsa sellaisessa muodossa, että ne ovat siirrettävissä toiseen tietojärjestelmään. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää omien henkilötietojensa käyttö markkinointitarkoitukseen. Rekisteröidyllä on oikeus valittaa Mariannan Tili Oy:stä tietosuojavaltuutetulle.

Huomaathan kuitenkin, että joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Pyynnöt ja muutokset omiin henkilötietoihin liittyen voi esittää sähköpostitse rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. 

 

Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen

Ilmoitus tehdään rekisteröidylle, jos tietoturvaloukkauksesta aiheutuu todennäköisesti korkea riski tämän oikeuksille ja vapauksille. Ilmoitus tehdään tietoturvaviranomaiselle 72 h kuluessa ilmitulosta, mikäli tietoturvaloukkauksesta todennäköisesti aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.