Tarjous kirjanpidosta - Asiakaspalvelu

Tarjous kirjanpidosta - Mitä tulisi ottaa huomioon? #Asiakaspalvelu

Kirjanpitäjä on yrittäjän tärkein kumppani. Näin kuulee usein puhuttavan ja se onkin usein totta. Kirjanpitäjä voi olla parhaimmassa tapauksessa luotettava neuvonantaja talousasioissa ja apuna yrityksen kehittämisessä. Valitettavasti kuulee usein myös, että yrittäjä on pettynyt kirjanpitäjäänsä, koska ei saa tätä koskaan kiinni. Ei ole mukavaa, jos yhteistyö sujuu tahmeasti. Tilitoimiston ja kirjanpitäjän valinnan yksi tärkeimmistä kriteereistä tulisikin olla luotettavuus ja asiakaspalvelu. Voitko luottaa kirjanpitäjään? Saatko häneltä tarvitsemaasi palvelua sinulle sopivien kanavien kautta? Listasimme muutaman pointin asiakaspalvelusta.

Onko kirjanpitäjän sijainnilla väliä?

Edelleen kirjanpitäjää etsitään ensisijaisesti läheltä. Sijainnilla ei kuitenkaan ole enää vastaavanlaista merkitystä kuin ennen. Nykyään sähköinen taloushallinto mahdollistaa asioiden hoitamisen yhtä laadukkaasti sijainnista riippumatta. Pääosin yhteydenpito käydään puhelimitse tai sähköpostilla. Sijainnin sijaan kannattaakin kiinnittää huomiota yhteydenottotapoihin ja -käytäntöihin.

Ollaan yhteydessä!

Sijaintia tärkeämpi asia on yhteydenottotavat ja -käytännöt. Sijainnin sijaan tuleekin kiinnittää huomiota tarjoaako tilitoimisto sellaisia yhteydenottotapoja, jotka ovat sinulle luontevimmat: tapaamiset kasvotusten, yhteydenpito puhelimitse, sähköpostilla tai videoneuvotteluiden avulla. Tarjouksia vertaillessa kiinnitä huomiota yhteydenpitotapoihin.

Aktiivinen vs. passiivinen kirjanpitäjä

Yhteyttä voidaan nykyään pitää monella eri tavalla, mutta kuinka aktiivisen kirjanpitäjän haluat? Toisille riittää se, että asiat hoidetaan sovitusti ja yhteydenpito tapahtuu lähinnä yrittäjän itsensä toimesta. Toiset taas toivovat, että kirjanpitäjä on myös aktiivinen yrittäjän suuntaan ja neuvoo ilman kysymistä, jos näkee miten asiat olisi parhain hoitaa. Mieti siis tarjouksia vertaillessa, kuinka aktiivisen kirjanpitäjän toivoisit saavasi.

Onko toimiston koolla väliä?

On olemassa sekä yhden miehen/naisen tilitoimistoja että monen kymmenen hengen taloustaloja tai jotain tältä väliltä. Tilitoimiston koko vaikuttaa jonkin verran palveluun. Jos kirjanpitäjäsi on sairaana, osaako joku muu auttaa sinua? Yksinyrittäjällä ei välttämättä ole ketään tuuraajaa. Isossa toimistossa puolestaan kaikki eivät välttämättä tiedä sinun yrityksesi asioista. Ihanteellisin tilanne on se, että tilitoimistossa useampi kuin yksi henkilö tuntee yrityksesi ja pystyy tarpeen tullen antamaan henkilökohtaista apua talousasioissa.

Kaiken perustana luottamus

Luottamus on kaiken yhteistyön perustana, kun kyse on kirjanpitäjän ja yrittäjän välisestä kumppanuudesta. Kirjanpidon oikeellisuudesta vastaa viime kädessä yrittäjä itse. Yrittäjän tulee näin ollen luottaa siihen, että kirjanpitäjä hoitaa työnsä asianmukaisella tavalla. Kirjanpitäjän puolestaan tulee luottaa asiakkaisiinsa. Rahanpesulaki edellyttää kirjanpitäjiltä asiakkaidensa toiminnan seuraamista ja epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista viranomaisille. Näin ollen kirjanpitäjän tulee myös luottaa asiakkaisiinsa, että he myös hoitavat työnsä asianmukaisella tavalla. Mikäli luottamus on mennyt puolin tai toisin, yhteistyötä ei suotta kannata jatkaa. Luottamus testataan vasta ajan kuluessa, joten vielä tarjouksia tutkaillessa, sitä on vaikea arvioida. Luottamusta lisää toki tilitoimiston muiden asiakkaiden kokemukset ja tilitoimiston maine noin yleisesti.  

Haluatko tarjouksen kirjanpidosta Mariannan Tililtä?

Tarjoamme sähköistä kirjanpitoa kiinteään kuukausihintaan sisältäen myös neuvonnan. Johtoajatuksenamme on tarjota asiakkaillemme ymmärrettävää taloushallintoa. Tämä toteutuu siten, että neuvomme aina tarvittaessa ja puhumme yrittäjälle taloudesta kielellä, jota hän ymmärtää.

Tarjouspyynnöt: hannele [at] mariannantili.fi, 050 331 0246.