Pikaopas toiminimiyrittäjän verotukseen

Pikaopas toiminimiyrittäjän verotukseen

Toiminimiyrittäjät maksavat pääsääntöisesti kahta verolajia: arvonlisäveroa ja tuloveroa. Tässä kahden osan blogisarjassa käymme läpi verotuksen perusteita ja ohjeita verotuksen hallintaan. Ensimmäisessä osassa käsittelemme arvonlisäveroa. 

Arvonlisävero

Arvonlisävero lyhemmin alv on vero, jonka yrittäjä lisää tuotteensa tai palvelunsa myyntihintaan. Alv-prosentteja on useita, joista yleisin kanta on 24%. Arvonlisävero on oma-aloitteinen vero, jonka yrittäjä on velvoitettu ilmoittamaan itse. Alla verohallinnon sivuilta lainattu alv-prosentti erittely.

 

24 % - Yleinen verokanta 

Tämä on useimpien tavaroiden ja palveluiden verokanta.

 

14 % - Alennettu verokanta

Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut. Huomaa, että alempi 14 %:n verokanta ei koske alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myyntiä eikä tarjoilua.

 

10 % - Alennettu verokanta

Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut, hlökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, vähintään kuukauden ajaksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet,

 

0 % - Nollaverokanta (näistä hankinnoista myös vähennysoikeus)

Arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset, jäsenlehtien ja mainosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille, varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa), vienti EU-alueen ulkopuolelle, tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille (ohje alv eu-tavarakaupassa), muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.

Yrittäjä maksaa arvonlisäveroa myynnistään ja tilittää myynnin alvin verohallinnolle. Yrittäjä saa kuitenkin vähentää myynnistä kertyneestä arvonlisäverostaan ostojen arvonlisäveron.

Esimerkki 1

Pekka Puhelinmyyjä myy puhelimia. Pekan myynti on 3000€ ilman arvonlisäveroa. Verollisena myynti on 3 720€. Pekan tulisikin tilittää verohallinnolle 720€. Pekalla on kuitenkin ostoja. Pekka on ostanut puhelimia myyntiin 1240€ eurolla. Ostojen alv on 240€.

720 myynnin alv – 240 ostojen alv = 480€

Pekka tilittää 480 € verohallinnolle.

 

Arvonlisäverokausi

Yrittäjillä on mahdollisuus valita arvonlisäverokausi. Tämä tarkoittaa sitä kuinka usein arvonlisävero tilitetään verohallinnolle. Vaihtoehdot ovat:

 1. kuukausittain
 2. neljännesvuosittain
 3. vuosittain

 

Kuukausi-ilmoittaja

Kuukausi-ilmoittajat tilittävät arvonlisäveron kerran kuukaudessa. Tietyn kuukauden tilitykseen on aina noin 1,5 kuukautta aikaa. Esimerkiksi toukokuun arvonlisävero tilitetään heinäkuun 12. päivä, samoin kesäkuun arvonlisävero tilitetään elokuun 12. päivä.

 

Neljännesvuosi-ilmoittaja

Neljännesvuosi-ilmoittajat tilittävät kolmen kuukauden arvonlisäverot kerralla. Kaudet ovat:

 • Tammikuu-Maaliskuu: Tilitetään Toukokuun 12.
 • Huhtikuu-Kesäkuu: Tilitetään Elokuun 12.
 • Heinäkuu-Syyskuu: Tilitetään Marraskuun 12.
 • Lokakuu-Joulukuu: Tilitetään Helmikuun 12.

 

Vuosi-ilmoittaja

Vuosi-ilmoittajat tilittävät koko vuoden arvonlisäverot kerralla. Tämä tapahtuu helmikuun 28. Tilikauden ollessa 1.1.2019-31.12.2019 tapahtuu arvonlisäveron tilitys 28.2.2020.

 

Miten yrittäjä sitten osaa valita itselleen oikean ilmoituskauden?

Verohallinto on laatinut siihenkin ohjeet, jotka perustuvat liikevaihdon kokoon:

 • Liikevaihto yli 100 000€ - kuukausi-ilmoittaja
 • Liikevaihto 30 000-100 000€ - neljännesvuosi-ilmoittaja
 • Liikevaihto alle 30 000€ - vuosi-ilmoittaja
 • Liikevaihto alle 15 000€ - ei alv-velvollinen

 

Alarajahuojennus

Alarajahuojennus on helpotus yrittäjille, joiden liiketoiminta on pientä. Huojennusta ei anneta automaattisesti, vaan yrittäjien on haettava sitä itse. Kuitenkin esimerkiksi Mariannan Tili Oy:n asiakkailla kirjanpitäjä muistaa hakea tätä automaattisesti, eikä yrittäjän tarvitse huolehtia siitä itse. Alarajahuojennusta voi saada joko täydellisenä tai osittaisena. Täydellisenä alarajahuojennuksen saa, jos yrittäjän liikevaihto on alle 10 000€. Tämä tarkoittaa sitä, että arvonlisäveroa ei tarvitse tilittää lainkaan. Ilmoitus on silti tehtävä! Jos yrittäjän liikevaihto on 10 000 – 30 000 €, saa alarajahuojennuksen osittain. Tähän on aivan oma laskukaavansa, joka löytyy verohallinnon sivuilta. 

Laskukaava: Vero - ((Liikevaihto – 10 000) * vero)/ 20 000

Esimerkki 2

Pertin liikevaihto on 9 000€ ja tilitettävä arvonlisävero 800€. Pertti saa alarajahuojennuksen täydellisenä, eikä arvonlisäveroa tarvitse tilittää.

Esimerkki 3

Penan liikevaihto on 18 000€ ja tilitettävä arvonlisävero 2 000€.

2000 - ((18 000 – 10 000) * 2000)/20 000 = 1200 € 

Huojennuksen määrä on 1200€. Pena tilittää verohallinnolle 800€.

 

Arvonlisäveronsuhteutus

Arvonlisäverossa on vielä yksi asia, joka yrittäjien on hyvä tietää. Yrittäjällä voi olla myynnissä tuotteita/palveluita eri alv-prosenteilla. Jos yrittäjällä on sekä verollista, että verotonta myyntiä on tehtävä arvonlisäveronsuhteutus. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että yrittäjä saa vähentää myynnin arvonlisäverosta vain osan ostojen arvonlisäverosta. Tämä toteutetaan laskemalla, kuinka monta prosenttia verotonta myyntiä on ja vähentämällä ostojen arvonlisäverosta sama prosentti. Toteutus on kuitenkin kirjanpitäjien työtä eikä yrittäjän tarvitse osata sitä, kuitenkin tästäkin on hyvä tietää. 

 

Kirjoittaja: Roosa Rönkkönen