KJK Terhi Polvi

KJK Terhi Polvi - Matka sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi

Terhi on juuri siirtynyt päätoimiseksi yrittäjäksi. Aiemmin hän teki päätoimisesti laboratoriohoitajan töitä, ja toimi sivutoimisena yrittäjänä. Yrityksen hän perusti päätyön rinnalle vuonna 2018 saatuaan kolmen vuoden opiskelun jälkeen kalevalaisen jäsenkorjaajan nimen käyttöoikeuden. Tällä hetkellä Terhi tekee kokopäiväisesti kalevalaisia jäsenkorjaushoitoja toimitiloinaan hoitohuone kotitalossa Harjavallassa. Muun muassa asiakasmäärän lisääntyminen vaikutti päätökseen hypätä päätoimiseksi yrittäjäksi. 

 

Mitä on Kalevalainen jäsenkorjaus?

Kalevalainen jäsenkorjaus on kivuton mobilisaatioon perustuva kokonaisvaltainen hoitomenetelmä. Hoidossa tasapainoitetaan, asiakkaan omien nivelten liikeratoja ja kudosnestekiertoa hyödyntäen, koko keho jalkapohjista kallonpohjaan saakka. Tämä hoito vaikuttaa helpottaen asiakkaan kipuja ja eri kehonosien toimintaa palauttaen toimintakykyä ja kohentaen elämänlaatua. Hoitomuoto sopii vauvasta vaariin.

 

Kaikki lähti liikkeelle uuden ammatin opiskelusta

Terhi lähti opiskelemaan uutta ammattia itselleen, koska hän halusi auttaa lapsiaan tuki- ja liikuntaelinvaivoissa. Hän valitsi kalevalaisen jäsenkorjauksen hoidon kokonaisvaltaisuuden takia. Alun perin yrittäjäksi lähtemiseen vaikutti itse hoitomuoto. Tällä hetkellä kun hoitoa voi tehdä vain yrittäjänä. Tosin koko ajan lisääntyvän tutkimustiedon pohjalta muutkin vaihtoehdot voivat olla mahdollisia tulevaisuudessa. 

Myöhemmin asiakasmäärän lisääntyminen sekä hoitomuodon aikaansaamat erinomaiset tulokset asiakkaille kannustivat Terhiä ottamaan riskin, ja hyppäsi päätoimiseksi yrittäjäksi. Päivätyön ohella yrittämisessä alkoivat oman ajan ja jaksamisen rajat tulla vastaan. Kun Terhi pohti kumpaan ammattiin hänellä riittää mielenkiintoa panostaa, oli valinta selvä.

Viiden vuoden päästä näen yritykseni vakiinnuttaneen asiakaskuntansa niin, että pystyn auttamaan mahdollisimman monia ihmisiä voimaan paremmin Satakunnan alueella.

 

Mitä yrittäjyys on opettanut sinulle?

Kevät 2020 on tuonut mukanaan monia uusia haasteita myös yrittäjälle. Näistä haasteista huolimatta Terhi on uskaltanut mennä eteenpäin luottaen hoitomuodon antamiin mahdollisuuksiin auttaa yhä useampia asiakkaita parantamaan elämänlaatuaan.

“Olen oppinut yrittäjyydestä tähän mennessä sen, että taloudellisia asioita tärkeämpää on huolehtia omasta ja läheistensä terveydestä sekä yhteisestä ajasta. On palkitsevaa panostaa tärkeisiin asioihin, jolloin haasteistakin selviää paremmin! Tähän liittyy myös tekemäni virhe, kun unohdin oman ajan merkityksen, mutta onneksi huomasin asian ajoissa.”

Yhteistyökumppaneita löytyy kurssikavereista, kollegoista alueella, täydennyskoulutuksista sekä kansanlääkintäseurasta. Myös lähi- ja tuttavapiirin yrittäjät ovat mukana tukemassa ja antamassa realistisia neuvoja, mainiosta kirjanpitopalvelusta puhumattakaan.

 

Mitä ominaisuuksia arvostat kirjanpitäjässä?

"Kirjanpitäjässä arvostan avointa kommunikaatiota puolin ja toisin. Kun eteeni on tullut epäselviä asioita, olen aina saanut vastaukset mieltäni vaivanneisiin kysymyksiin. Kun oma aika menee varsinaiseen yritystoimintaan, voi luottaa siihen, että kirjanpitoasiat sujuvat tarpeen mukaan."

Lisätietoa kalevalaisesta jäsenkorjauksesta:

www.kansanlaakintaseura.fi

 

Yrittäjä: Terhi Polvi

Yritys: KJK Terhi Polvi, Siskonkatu 7, 29200 Harjavalta, 040 518 5510