Ajankohtaista taloushallinnosta

Ajankohtaista taloushallinnosta

Lokakuun lopulla pidimme Asiallinen aamupäivä -tilaisuuden, jossa Marianna kertoi vartissa taloushallinnon ajankohtaiset asiat. Tässä sama tiivistelmä myös kirjallisena. Ajankohtaisia asioita ovat osakeyhtiölain muutos, tulorekisteri, Suomi.fi -valtuudet ja Omavero.

 

Osakeyhtiölain muutos pähkinänkuoressa

 

Osakeyhtiöiden minimipääoma poistui, mikä tarkoittaa sitä, ettei osakeyhtiön perustamiseen tarvita enää osakepääomaa. Muutoksessa on niin plussia kuin miinuksia.

 

Osakeyhtiön perustaminen helpompaa myös pienyrittäjille

Yksi plussa muutoksessa on se, että paperinpyöritys perustamisvaiheessa vähenee. Enää ei tarvitse toimittaa todistusta osakkeiden maksamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Toinen plussa on hieman edellistä merkittävämpi: nyt pienyrittäjänkin on helpompi perustaa osakeyhtiö. Osakeyhtiö yhtiömuotona sisältää itsessään monia hyviä puolia. Osakeyhtiössä henkilökohtaiset ja yrityksen varat ovat erillään. Veloista ei vastata henkilökohtaisella omaisuudella, eli velat eivät valu omaan syliin. Lisäksi osakeyhtiöstä voi nostaa palkkaa, jolloin yrityksen voitto pysyy maltillisempana ja verorasite on pienempi. Yritysten välisessä toiminnassa osakeyhtiö on usein houkuttelevampi kumppani. Liiketoimintaa voi laajentaa uusien osakkaiden myötä. Mikä parasta, menestyksekkään toiminimijakson jälkeen ei tarvitse tehdä yhtiömuodonvaihdosta, vaan voi suoraan perustaa osakeyhtiön. 

 

Ilmoitus negatiivisesta omapääomasta

Yksi miinus muutoksessa on se, että yhä kaupparekisteriin on tehtävä heti ilmoitus, kun omapääoma on negatiivinen. Käytännössä jos osakepääomaa ei ole perustettaessa yritystä, omapääoma menee heti negatiiviseksi, kun pelkkä perustamisilmoitus on maksettu. 

Lisäksi osakeyhtiölain muutoksen myötä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt muuttuivat "kuoleviksi yhtiömuodoiksi". Kommandiittiyhtiö kannattaa nykyään perustaa enää siinä tapauksessa, että haluaa pitää tilinpäätöstietonsa salaisena. Osakeyhtiön kun on pakko julkistaa tilinpäätöksensä.

 

Tulorekisteri

 

Tammikuusta 2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista, työkorvauksista, luontoiseduista ja muista ansiotuloista. Myös verottomat matkakulukorvaukset tulee ilmoittaa. Vuoden 2021 alussa uudistus laajenee koskemaan myös eläkkeitä ja etuuksia, kuten työttömyys-, sairaus- ja äitiyspäivärahoja. 

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkanmaksun hallinnollista puolta. Ennen kaikille tahoille tuli erikseen tehdä oma ilmoituksensa, mutta nyt riittää yksi ilmoitus. Tulorekisteristä tieto kulkee Kelaan, Verohallinnolle, Eläketurvakeskukseen, Eläkelaitoksille ja Työllisyysrahastoon. Palkkatiedot tulee lähettää tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksupäivästä laskettuna. Palkkaennakoita ei enää saa olla.

 

Suomi.fi valtuudet

 

Suomi.fi -valtuuksilla voit valtuuttaa haluamasi henkilön tai yrityksen. Voit myös pyytää valtuutta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Asiointipalveluihin tunnistaudutaan aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä eli omana itsenä. Jos sinulla on oikeus asioida jonkun yrityksen tai henkilön puolesta, valitset kirjautumisen jälkeen kenen puolesta asioit. Organisaatiot määrittelevät itse, ketkä voivat asioida yrityksen puolesta heidän omissa palveluissaan. Katso-tunnukset tulevat korvautumaan Suomi.fi -tunnuksilla. 

 

Omavero

 

Verottajan tarkoituksena on siirtää kaikki verot omaveroon. Omavero on siitä kätevä, että nyt veroja voi maksaa myös suoraan omaverossa. Lisäksi tämän vuoden alusta sivutulokortti poistui käytöstä, mikä tekee myös sivutoimisesta yrittäjyydestä kannattavampaa. Kirjanpitäjille tuli vuoden alusta mahdolliseksi hakea ennakkoveroja osakeyhtiöiden lisäksi myös toiminimiyrittäjien puolesta.

 

Kirjoittaja: Marianna Pere